Provozní řád

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 20.11.2023.

Objednavatel uhrazením zálohy, či celé ceny pobytu bere na vědomí Ubytovací a provozní řád, storno podmínky a souhlasí s nimi.

Před nástupem do chalupy bude vždy (nejpozději týden před nástupem) uhrazena celková částka za ubytování. Kauce 4000Kč na místě, při nástupu. Z této kauce má právo pronajímatel po ukončení pobytu odečíst případné škody způsobené nájemcem. Zbylá částka bude do týdne vrácena zpět na účet objednavatele.

Ubytování hostů

 • Čas nástupu na pobyt je od 14:00 hodin, pokud není předem domluveno jinak.
 • Způsob předání klíčů od chalupy bude vždy dle domluvy s objednavatelem.
 • Počet osob max. 14, jiný počet osob po domluvě s majitelem.

Užívání objektu

 • Chalupu nepronajímáme k různým formám oslav jako například zapíjení svobody, alkoholové dýchánky, rockové festivaly atd.!!!
 • Chalupa je na okraji obce v klidném místě a nepřejeme si celodenní hlasité pouštění muziky a neohleduplné chování k sousedům.
 • V případě porušování těchto zásad si majitel vyhrazuje právo na ukončení pobytu bez finanční náhrady!!!
 • Preferujeme rodinné pobyty.
 • Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob (maximálně 14 osob).
 • V celém objektu a kolem je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 • Odpadky:
  • zajistěte prosím pečlivý sběr odpadků a jejich odnos z chalupy na místo určené.
  • Do koše v kuchyni je třeba vložit igelitový sáček.
  • Pytle s odpadem se odnáší/odváží do kontejnerů cca 20 m od chalupy (u parkoviště).
 • Rozdělávání ohně:
  • je povoleno pouze na vyhrazeném ohništi a v krbových kamnech, to platí i pro případné grilování/, které mají hosté v letní sezóně k dispozici.
  • Gril se předává v čistém a umytém stavu.
  • V objektu je pro případ vzniku požáru připraven hasicí přístroj.
 • Pobyt domácích mazlíčků je povolen po předchozí domluvě s majiteli, a to bez poplatku.
 • Hosté jsou povinni se v objektu přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezme host s sebou.
 • Hosté jsou povinni se vyvarovat činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, sousedy, odporovaly dobrým mravům a rušily noční klid.
 • Přijímání návštěv bez ohlášení a souhlasu majitele objektu je zakázáno.
 • K parkování využijte vyhrazená parkovací místa v blízkosti chalupy.

Před odchodem objednavatel zajistí

 • Odvoz ODPADKŮ do kontejnerů.
 • Vypnutí a otevření lednice. (Nenechávejte po sobě v chalupě žádné potraviny).
 • Vyhasnutí krbových kamen a vymetení popela.
 • Úklid okolí chalupy (nedopalky cigaret, láhve, sáčky, exkrementy po vašich mazlíčcích apod.)
 • Uzavření všech oken a dveří.
 • Odevzdání klíčů od chalupy a příslušenství.
 • Uvolnění objektu do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

Noční klid

Noční klid pro všechny ubytované platí od 22:00 do 6:00 hodin.
Poté je zábava možná uvnitř chalupy s ohleduplným chováním vůči sousedům.

Poplatky

 1. V ceně pobytu není zahrnuta spotřeba elektrické energie. Cena el. energie se skládá z levné sazby víkendový tarif a dražší sazby denní tarif. Spotřeba elektrické energie Vám bude vyúčtována při odjezdu.
 2. V ceně není zahrnuta spotřeba plynu. Spotřeba plynu Vám bude vyúčtována při odjezdu.
 3. V ceně není zahrnut poplatek obci. Poplatek činí 10 Kč/den osoba starší 18 let.
 4. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, dřevo na topení a oheň.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

Topení v objektu je regulováno plynovým kotlem, které může v případě vaší potřeby upravit pronajímatel ze vzdáleného přístupu. Host může manuálně měnit teplotu na termostatu.

Poškozování vybavení

Je zakázáno poškozovat vybavení chalupy, ať už úmyslně nebo z nedbalosti. Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody pronajímateli, tuto skutečnost nahlásit. Objednavatel uhradí věci poškozené vlastním zaviněním v plné výši.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Pronajímatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Pronajímatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechat dítě do 7 let bez dozoru dospělých osob v pokoji a v ostatních prostorách chalupy.

V objektu se nacházejí elektrická zařízení, spotřebiče a elektrické zásuvky, které nejsou chráněny dětským zámkem!

Elektrická zařízení používejte v souladu s obdrženými pokyny, případně v souladu s obecně platnými pravidly bezpečné manipulace.

Jestliže si nejste jisti účelem či způsobem použití některého elektrického spotřebiče, použijte připravené návody k užití.

Nedovolte dětem manipulaci s elektrickými zařízeními a spotřebiči.

Pozor na tělesný kontakt s elektrickými zásuvkami.

V objektu se nacházejí zařízení a spotřebiče, jejichž povrch může být horký. Dávejte prosím pozor na své děti při jejich užívání.

Zákaz kouření

Přísný zákaz kouření platí ve všech prostorách chalupy!!!

 

Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.